IR Calendar
วันที่ กิจกรรม
10 เมษายน 2556 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
วันพุธ 10 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์ โฟว์วิงส์ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กทม.
4 มีนาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไทย ประจำไตรมาส 4/2555
วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 10.45-12.15 น.
ณ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
20 ธันวาคม 2555 เปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก